Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 78/1996, 1997

Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi på Kompan A/S

24-01-1997PRÆSENTATION AF KOMPAN A/S; Virksomhedens historie; Personalepolitik; Virksomhedens organisation; Kvalitetssikringssystem; Kommunikationssystemer; Miljøforhold og miljøarbejde; MIRT-PROJEKTERS FORLØB PÅ KOMPAN A/S; Ledelsen afsætter ressourcer til miljøprojekt; "Startskuddet"; Ledelsestræning; Indledende miljøkortlægning; Miljøkursus; Medarbejderguldkorn bliver til miljøpolitik; Sammenlægning af miljø- og kvalitetskoordinatorstillingerne; 20 tværorganisatoriske miljøgrupper formulerer forslag til procedurer; Konkrete miljøforbedringer; SIMU drøfter forudsætninger for medarbejderdeltagelse; SIMU deltager i PUTU-kursus; Miljøgrupperne får "fri" opgave; Miljøgrupperne formulerer forslag til konkrete miljømål; Erfaringerne med tværorganisatoriske miljøgrupper; Certificering; ANALYSE AF FORLØB OG RESULTATER; Fremmende og hæmmende forhold; De ansattes ressourcer; Uddannelse og organisatoriske ændringer; Betydningen af samarbejdstraditioner m. v.Læs publikation