Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 67/1996, 1997

Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi på HL-filet, Hanstholm

24-01-1997

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE; Virksomheden og omverdenen : lokalområdets afhængighed : konkurrencesituation og strategi : rekruttering af medarbejdere og fiskeindustriens omdømme : arbejdsmiljøforhold i fiskeindustrien i Hanstholm : fiskeindustriens miljøbelastning og renere teknologiniveau : relationer til miljømyndigheder - og manglende incitamenter til at indføre renere teknologi; HL-FILETS VIRKSOMHEDSORGANISATION : adskillelse mellem produktionen og ledelse : hurtig beslutningsproces uden medarbejderdeltagelse : smedenes ansvarsområder : produktionslederens ansvarsområder : medarbejderansvar; SAMARBEJDSFORHOLD INTERNT PÅ HL-FILET : sikkerheds- og samarbejdsudvalg : opbakning fra ledelsen til arbejdet i SiU og SU : opbakning fra medarbejderne til det faglige arbejde : fællesskab mellem medarbejderne : arbejdsmiljøet på HL-filet : uddannelse; HL-FILETS MILJØFORHOLD : fiskeindustriens miljøbelastning og renere teknologiniveau : virksomhedens miljøforhold og hidtidige foranstaltninger : miljøbelastningen fra produktionsprocessen på HL-filet : medarbejdernes bevidsthed omkring miljøforhold; PROJEKTFORLØBET PÅ HL-FILET : ledelsens og medarbejdernes forventninger; Projektaktiviteter på HL-filet; Organiseringen : oprettelse af en miljøgruppe : miljøgruppens arbejdsvilkår : diskussion af HL-filets organisation; Miljøkortlægning : involvering af de øvrige medarbejdere : samlet status over forbrug og udledninger : registrering af vand- og elforbrug : spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af miljø- og arbejdsmiljøforhold; Målopstilling; Løsningsforslag; Handlingsplan; HL-filets egen evaluering af projektdeltagelsen; VIRKSOMHEDENS FORUDSÆTNINGER FOR FORANDRING; Enkelte af branchens karakteristika; Organisations- og ledelsesstruktur; Arbejdsmiljøforhold og det faglige system; Proces i forhold til forandring; BILAG; Projektets problemstillinger; Udviklingsaktiviteterne på de deltagende virksomheder; Undersøgelse af miljøbevidsthed og miljøberedskab; Formidling; Virksomhedsdata for HL-filet; Skemaer o. lign. anvendt i projektforløbet

Læs publikation