Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 66/1996, 1997

Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi på Andelsslagteriet TICAN

27-01-1997

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE; Virksomheden og omverdenen : lokalområdets afhængighed og rekruttering af medarbejdere : leverandørgrundlag og markedsforhold : konkurrencesituation og -strategi : samarbejdet i branchen : arbejdsmiljøforhold i branchen : myndighederne; TICANS VIRKSOMHEDSORGANISATION : løbende nyudvikling : ledelsen - en integreret del af produktionen : mødeaktiviteten på TICAN : selvstyrende grupper : uddannelse; SAMARBEJDSFORHOLDENE : retningslinier for personaleledelse : konfliktløsning : tilknytningsforholdene : det faglige arbejde og sikkerhedsarbejdet : arbejdsmiljøet på TICAN; TICANs miljøforhold; PROJEKTFORLØBET PÅ TICAN; Forventninger til projektet : ledelsens og medarbejdernes forventninger; Projektaktiviteter på TICAN : udviklingsaktiviteterne i projektet og på TICAN; Organisering : indledningsvis oprettelse af 1 miljøgruppe : "2 fluer med et smæk" : TICANs kvalitets- og miljøstyringssystem : den decentrale miljøindsats : den brede medarbejderdeltagelse i miljøindsatsen : indsatsen i miljøgrupperne; Miljøkortlægningen : massebalance i afdelingerne : diskussion af miljøkortlægningen; Miljøpolitik; Målopsætning; Løsningsforslag; Handlingsplan; Evaluering af projektforløbet; VIRKSOMHEDENS FORUDSÆTNINGER FOR FORANDRING; Arbejdsmiljøforhold; Miljøforhold; Organisation og ledelsesstilen; Gruppeprocessen; Ændringer af virksomhedsforudsætningerne; KONKLUSION OG ANBEFALINGER; Bevarelse af dynamikken i det decentrale miljøarbejde; Forøgelse af medarbejdernes motivation gennem kvalificering; Det systematiske og procesorienterede arbejde i grupperne; En mere markant koordineringsenhed; Planlægningsperioder og langsigtede miljømålsætninger; Styrkelse af "miljøinformation"; Netværk og benchmarking; Den fortsatte forbedring af systemerne; BAGGRUNDSMATERIALE FRA PROJEKTFORLØB PÅ TICAN; BILAG; Projektets problemstillinger; Udviklingsaktiviteterne på de deltagende virksomheder; Undersøgelse af miljøbevidsthed og miljøberedskab; Formidling; Virksomhedsdata; Massebalance

Læs publikation