Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/1996, 1997

Genanvendelsesindsatsen i bygge- og anlægssektoren 1986-1995

02-01-1997Rapporten sammenfatter resultaterne af de projekter, der med støtte fra Genanvendelsesrådet har været gennemført som led i den samlede danske genanvendelsesindsats på bygge- og anlægsområdet i perioden 1986-1995. Der tages udgangspunkt i indsatsens hovedområder, som er henholdsvis kortlægning, udvikling, demonstration og implementering.Læs publikation