Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 70/1996, 1997

Fordelingen af udvalgte metaller i sediment og vand

09-01-1997SEDIMENTKVALITETSKRITERIER; Metoder til udvikling af sedimentkvalitetskriterier; Sedimentkvalitetskriterier for metaller : fordelingskoefficienter for metaller : syreflygtigt sulfid (AVS) : andre fordelingsmodeller BESTEMMELSE AF FORDELINGSKOEFFICIENTER; Roskilde Fjord; Frederiksværk; Øresund; Fordelingskoefficienter for SPM/filtrat samlet; DISKUSSION; Sammenligning med litteraturværdier : metaller i sediment : metaller i vand; fordelingskoefficienter for metaller; Variation af fordelingskoefficienten; Sammenligning med andre sedimentkvalitetskriterier; BILAG; Datablade; Indsamlingsprocedurer; Prøveforberedelse til analyse på ICP-MS; Prøvebehandling og analyse på GFAAS og AFSLæs publikation