Miljøprojekt, 346; Environmental project, 346, 1997

Modelling of Herbicide Use in Genetically Modified Herbicide Resistant Crops - 1

11-02-1997

Rapporten er resultatet af et udredningsarbejde, som har haft til formål at indsamle oplysninger, der kan bruges til udvikling af metoder til at forudsige, hvordan forskellige strategier for anvendelse af genetisk modificerede, herbicidresistente afgrøder på lang sigt vil påvirke herbicidforbruget.

Læs publikation