Miljøprojekt, 344, 1997

Massestrømsanalyse for kviksølv

06-02-1997Data for forbrug på de forskellige anvendelsesområder, emission og bortskaffelse af kviksølv er opgjort for 1992/1993. De seneste tilsvarende data er fra 1982/1983. I 10-årsperioden er forbruget af kviksølv reduceret over 50%, fra ca. 17 til ca. 8 tons. De største reduktioner ses for batterier, termometre og tandfyldninger. Emissionen til luft, vand og jord er i 10-årsperioden reduceret ca. 65%, fra knap 8 til knap 3 tons, medens kviksølv i affald er reduceret godt 40%, fra knap 11 til ca. 6 tons.Læs publikation