Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1997

Affaldsstruktur i 6 EU-lande

17-02-1997BILAG 1; Miljøstyrelsens notat af 30. oktober 1995 : undersøgelse af lovgivning om affald og om behandling og indsmalling af affald i udvalgte, europæiske lande; BILAG 2; Spørgsmål samt forklarede noter vedrørende affaldsforhold og styringsmidler; BILAG 3; Svar på spørgsmål vedrørende affaldsforhold og styringsmidler; BILAG 4; Spørgsmål samt forklarende noter vedrørende lovgivning om affald og udbud; BILAG 5; Svar på spørgsmål vedrørende lovgivning om affald og udbud, fordelt på de enkelte lande : England : Sverige : Holland : Spanien (Catalonien) : Frankrig : Tyskland; BILAG 6; Afrapportering - rundrejse. Miljøstyrelsen, 1995Læs publikation