Miljøprojekt, 349; Environmental project, 349, 1997

Survey of the Content of Heavy Metal in Packagings on the Danish Market

22-12-1997

Et bredt dækkende udsnit af emballagetyper på det danske marked er undersøgt med hensyn til indhold af tungmetaller i emballager i forhold til grænseværdierne i EU direktiv 94/62 om emballage og emballageaffald. Analyserne er gennemført med anvendelse af røntgenudstyr (WDXRF) og atomspektrometriske teknikker (ICP). Hg fandtes kun i meget små mængder i få emballagetyper. Cd fandtes primært i plastkasser og plastpaller i mængder større end 100 ppm. Pb fandtes i meget varierende mængder både i plastkasser og glasemballager.

Læs publikation