Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 33; Pesticides Research, 33, 1997

Spring Exposure of Pink-footed Geese to Pesticide-Treated Seed

05-12-1997

Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på nysåede marker, hvor de tager Imazalil-bejsede kerner og Thiram-bejdsede ærter. Den daglige indtagelse af Imazalil hos en "gennemsnitlig" gås estimeres at være omkring 2 størrelsesordner under rapporterede LD50-værdier for forskellige testede fuglearter. Effekterne vurderes at være begrænsede. Thiram har større giftighed, og gæs kan på mindre end én times fødesøgning på nysåede ærter indtage en dosis, hvor sublethale effekter på reproduktionen ved sammenligning med toksicitetsforsøgene kan forventes.

Læs publikation