Miljøprojekt, 371, 1997

Miljøteknisk revision i den offentlige laboratoriesektor

08-12-1997I projektet er kortlagt og analyseret miljøbelastningen fra et modellaboratorium inden for den offentlige laboratoriesektor samt fremskaffet mere viden om den forurening, som laboratoriesektoren bidrager med. Ud fra denne undersøgelse kan der drages nogle slutninger, som er generaliserbare til laboratorier inden for lignende og beslægtede områder.Læs publikation