Miljøprojekt, 370, 1997

Miljøregnskabet

05-12-1997Rapporten gennemgår præmisserne for udarbejdelsen af et revidérbart eksternt miljøregnskab for virksomheder. På baggrund heraf er der opstillet en model for et sådant. Modellen har under udarbejdelsen været praktisk afprøvet i 3 virksomheder. Erfaringerne herfra er indarbejdet i modellen. Rapporten gennemgår ligeledes relationerne mellem den opstillede miljøregnskabsmodel og kravene i bekendtgørelsen om grønne regnskaber samt kravene til EMAS-redegørelserne.Læs publikation