Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/1997

Kvalitetsstyring - affaldsselskabet AFAV I/S

12-12-1997AFAV I/S - ET AFFALDSSELSKAB; AFAV I/S, Kortlægning; Kunde- og brugerundersøgelse; OVERORDNET KS-SYSTEM; Kvalitetshåndbog; Udarbejdelse af procedurer og instruktioner; Inddragelse af miljø og arbejdsmiljø; IMPLEMENTERING OG SYSTEMOPBYGNING; Arbejdet med : kortlægning : kvalitetsmål og handlingsplan; Udarbejdelse af procedurer og instruktioner - gradvis implementering; Motivation og medarbejderinddragelse; Fundne barrierer; Videre arbejde med AFAV I/S' kvalitetsstyringssystem; OVERSIGT OVER KVALITETS- OG MILJØLEDELSESSTANDARDER; ORGANISATIONSTEORETISKE PERSPEKTIVER; BILAG; AFAV I/S indledende gennemgang; Kunde- og brugerundersøgelse 1994Læs publikation