Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44/1997

Kommunale miljømyndigheders ressourceforbrug

12-12-1997

KOMMUNALE MYNDIGHEDER, RESSOURCEFORBRUG OG TILSYNSBERETNINGER; Kommunale miljøopgaver; Kommende miljøopgaver og ressourceforbruget; Organiseringen af det kommunale miljøarbejde : registrering og opgørelse af det kommunale tilsyns- og miljøarbejde : opgørelse af årsværk : tidsregistrering : udfyldelsen af indberetningsskemaet : opgørelse af tilsyn og opfølgende arbejde, herunder "andet" : registrering og opgørelse af tilsyn : ressourceanvendelse på "andet"; Konklusioner og anbefalinger; Forventet udvikling inden for ressourceanvendelsen på "andet" : indberetningssystemet : tilsynsregistrering;

SAMARBEJDE MELLEM DE KOMMUNALE MILJØMYNDIGHEDER OG ARBEJDSTILSYNET; Regelgrundlaget; Samarbejdsaftaler og samarbejdet i praksis : samarbejde i forbindelse med påbud og godkendelser : udveksling af oplysninger : fælles tilsyn : vejledning; Vurdering af fælles berøringsflader i praksis; Organisationskultur og strukturforskelligheder; BILAG; Oplysningsskema om kommunernes miljøindsats; Interviewguide : tjekliste til kommuneinterview; Centralt udsagn udvalgt fra kommuneinterview om samarbejdet med den lokale arbejdstilsynskreds; Spørgeskema til undersøgelse af samarbejdet mellem kommunen og den lokale arbejdstilsynskreds; Resultater af spørgeskemaundersøgelsen om samarbejdet mellem kommunen og den lokale arbejdstilsynskreds; Cirkulære om samarbejde mellem kommunalbestyrelse og arbejdstilsynskreds af 6. december 1990

Læs publikation