Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 86/1997

Genanvendelse af dagrenovation - miljømæssig og økonomisk vurdering : Bilagsmappe

22-12-1997

BILAG; Indsamlingseffektiviteter for genanvendelige materialer; Kapacitet; Beregning af energiforbrug og emissioner; Prisliste over anvendt opsamlingsudstyr : tømningspriser : beregning af behandlingspriser; Beskrivelse af systemteknisk baggrund - basissystemer; Økonomisk beskrivelse af udviklede systemer; Symbolforklaring til bilag 3.2.1 til 3.2.9; Konsekvenser

Læs publikation