Miljøprojekt, 368, 1997

Evaluering af informationssystemet om renere teknologi

05-12-1997

Miljøstyrelsen lancerede i 1992 et nyt informationssystem om renere teknologi, der skulle understøtte spredningen af konkrete renere teknologier inden for 5 brancher. I rapporten evalueres informationssystemet gennem brugerundersøgelser samt gives en faglig vurdering af branchemodulerne jern/metal, træ/møbel, fiskeriindustri og slagterier. Rapporten indeholder endvidere en række bud på den fremtidige tilrettelæggelse af informationsaktiviteterne inden for renere teknologiområdet.

Læs publikation