Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 80/1997

Anvendelse af kompost i grønne områder 1990-95 : Bilagsrapport med eksempelsamling

09-12-1997

ANVENDELSE TIL ANLÆGSOPGAVER; Busketter; Plæner og boldbaner; Større træer og buske; Vækstmedie til plantekummer og potter; Sommerblomster på friland; Nyt muldlag; ANVENDELSE TIL PLEJEOPGAVER; Topdressing af boldbaner; Udbedring af slidskader i plæner og boldbaner; Dæklag til forbedring af vækst; Udskiftning af muldlag til forbedring af vækst; ANVENDELSE TIL OPGAVER FÆLLES FOR ANLÆG OG PLEJE; Dæklag mod ukrudt; Gødskning

Læs publikation