Affaldsdeponering

19-12-1997Vejledningen indeholder generelle anvisninger på anlæggelse, drift og efterbehandling af et deponeringsanlæg. Vejledningen definerer den nye strategi for drift af deponeringsanlæg, herunder overgangen fra aktiv til passiv miljøbeskyttelse, accept af affald til deponering og introduktion af 3 typer deponeringsenheder.Læs publikation