Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 96/1997

Affaldsafgiften 1987-1996

18-12-1997

TEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER VED EVALUERING AF ØKONOMISKE STYRINGSMIDLER I MILJØPOLITKKEN; Nogle forskelle på den miljøøkonomiske teori og anvendelse af miljøafgifter i praktisk regulering; Metodeovervejelser ved evaluering af miljøafgifter; Nødvendige elementer i en ex-post evaluering af miljøafgifter;

AFFALDSAFGIFTENS FORMÅL OG DESIGN; Affaldsafgiftens udformning; Regler vedrørende de enkelte affaldsfraktioner; Affaldssektoren - den institutionelle ramme;

UDVIKLINGEN I DE AFGIFTSPLIGTIGE AFFALDSMÆNGDER; Statistikker til belysning af udviklingen i de enkelte affaldsfraktioner; Vurdering af udviklingen i de forskellige affaldsfraktioner; Affaldsmængder i forhold til en grundlinje; Balance og sammenfatning;

ERHVERVS- OG BYGGEAFFALD; Virksomhedsundersøgelsen og dens tilrettelæggelse; Overblik over de undersøgte brancher og virksomheder; Økonomiske vurderinger af virksomhedernes adfærd;

STRATEGISKE BESLUTNINGER I AFFALDSSELSKABERNE; Omfanget af selvstændige indsamlingsordninger; Iværksættelsen af de enkelte ordninger; Motiver til indførelse af ordningerne; Affaldsafgiftens betydning for økonomien i det kommunale system;

PRISFØLSOMHED PÅ AFFALD OG BETYDNINGEN AF VÆGTBASERET AFREGNING; Afregningsprincipper i affaldssektoren; Resultater i kommunerne; Tinglev-systemet; Vurdering af Bogense-systemet; Sammenligning med andre systemer; INTERNATIONALE ASPEKTER; Affaldsafgifter i andre EU-lande; Gebyrer for affaldsbehandling i EU; Udviklingen i affaldsmængderne;

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER; Analyse af affaldsafgiftens effekter; Vurderinger vedrørende affaldsafgiftens udformning; Overvågningen af affaldsområdet: kontinuitet og kvalitet i affaldsstatistikken

Læs publikation