Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 31; Pesticides Research, 31, 1997

Pesticide Re-entry Exposure of Workers in Greenhouses

08-08-1997

Projektets formål var at undersøge eksponeringskilder i væksthuse ved re-entry aktiviteter med henblik på at foreslå en model til bestemmelse af eksponering til brug for risikovurdering. Følgende blev målt : Eksponering af væksthusgartnere ved forskellige arbejdsfunktioner, rester af pesticider i luften og på inaktive medier samt rester af pesticid på planterne. Modellen blev hovedsagelig baseret på transferfaktorer.

Læs publikation