Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 54/1997

Miljørigtig projektering indhentning af data fra producenter

12-08-1997

INDHENTNING AF MILJØDATA FRA PRODUCENTER; Vejledning til den projekterende; Liste over miljøpåvirkninger; Vejledning til formulering af supplerende spørgsmål : energiråstoffer (input) : væsentligste livscyklusfaser : materialeråstoffer (input) : vand (input) : landskab (input) : emission til luft (output) : emission til vand (output) : emission til jord (output) : fast affald (output) : ændret landskab (output) : støj og vibrationer (output) : termiske forhold (output) : stråling (output) : lys (output) : belastning af bevægeapparat (output) : hudpåvirkning (output); MATERIALE, DER FREMSENDES TIL PRODUCENTEN; Beskrivelse af byggevaren og virksomheden; Leverancer af delmaterialer og halvfabrikata; Produktion af byggevaren; Byggevarens indbygning; Byggevarens vedligehold, renhold og udskiftning; Byggevarens bortskaffelse

Læs publikation