Miljøprojekt, 365, 1997

Insekticidreduktion ved bekæmpelse af nåletræsnudebillen

25-08-1997Nåletræsnudebillen kan forvolde betydelig skade på arealer, hvor der etableres nåletræskultur efter renafdrift af nåletræ. Forsøg med ikke-kemiske beskyttelsesmetoder viser, at materialerne ikke var tilstrækkeligt holdbare, flere af metoderne skadede træerne, og nogle var svære at montere. Omkostningerne ved de ikke-kemiske metoder oversteg langt omkostningerne ved kemisk bekæmpelse. Ved kemisk bekæmpelse er det muligt at reducere dosis med 40%-50%. Muligheden for at oprette et varslingssystem synes at være til stede.Læs publikation