Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/1997

Bekæmpelsesmiddelstatistik 1996

19-08-1997Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler", samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 1994/96 indsamlet via årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler. Ud fra dette er opgjort landbrugets forbrug og behandlingshyppigheden er beregnet for 1996.Læs publikation