Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 59/1997

Anvendelse af kompost i grønne områder 1990-95 : Hovedrapport

07-08-1997GENERELT OM ANVENDELSE AF KOMPOST; Næringsstoffrigivelse fra kompost; Jordforbedring med organisk materiale; Surbundsplanter og kloridfølsomme planter; GENERELLE ERFARINGER MED ANVENDELSE AF KOMPOST I DANMARK; Mængde og type; Positive og negative erfaringer; Forekomst af ukrudt i kompost; Hvad bør ændres ved anvendelsen i dag?; ANVENDELSE TIL ANLÆGSOPGAVER; Busketter; Plæner og boldbaner; Større træer og buske; Vækstmedie til plantekummer og potter; Sommerblomster på friland; Nyt muldlag; ANVENDELSE TIL PLEJEOPGAVER; Topdressing af boldbaner; Udbedring af slidskader i plæner og boldbaner; Dæklag til forbedring af vækst; Udskiftning af muldlag til forbedring af vækst; ANVENDELSE TIL OPGAVER FÆLLES FOR ANLÆG OG PLEJE; Dæklag mod ukrudt; Gødskning; KONKLUSIONER OG UDKAST TIL MANUAL; Analyse og deklarering af kompost; Jordforbedring; Gødskning af planter i grønne områder; Anbefalinger ved andendelse til anlægsopgaver; Anbefalinger ved andendelse til opgaver fælles for anlæg og plejeLæs publikation