Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10/1997

Vurdering af lavfrekvent støj fra færger - 2

14-04-1997MÅLINGER, MÅLESTEDER; SAMMENLIGNING MED RESULTATER FRA LITTERATUREN; REFLEKSION FRA FACADE; REPRÆSENTATIV FORSKEL MELLEM STØJNIVEAU UDE OG INDE; UBESTEMTHED; Toner; Variation af lydisolation; Refleksion fra facade; Resulterende ubestemthed; REVIDERET METODE TIL BEREGNING AF LYDTRYKNIVEAUET INDENDØRS; APPENDIX; Måleresultater; Beskrivelse af målesteder; MåleudstyrLæs publikation