Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 29; Pesticides Research, 29, 1997

Surface Run-off of Pesticides from Farmland to Streams and Lakes

16-04-1997

De højeste koncentrationer af mechlorprop, dichlorprop og alphacypermethrin i overfladisk afstrømning (middelhældning ca. 12%) var henholdsvis 6,15, 4,64 og 0,13 mikrogram/l. Omkring 0,08, 0,002 henholdsvis 0,001 promille af tilførte dosis af disse 3 stoffer transporteredes ved afrinding. Mere end 50% af det afrindede mechlorprop og dichlorprop transporteredes ved 1 hydrologisk hændelse. Størsteparten af alphacypermethrin transporteredes ved 2 hændelser. Alphacypermethrin synes at adsorbere kraftigt til jordpartikler.

Læs publikation