Miljøprojekt, 352, 1997

Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik

09-04-1997Denne rapport omfatter en gennemgang af de væsentligste forureningskomponenter fra biltrafik, idet niveauer og belastninger med de enkelte komponenter vurderes. Den kombinerede viden om komponenternes luftforureningsmæssige og sundhedsmæssige forhold danner derpå grundlag for udpegning af de mest kritiske komponenter samt en beskrivelse af de mulige sundhedsskadelige effekter i befolkningen.Læs publikation