Miljøprojekt, 347, 1997

Miljøvurdering i byfornyelsen

04-04-1997Projektet har til formål at sikre, at der i forbindelse med byfornyelsen sker konsekvent inddragelse af renere teknologi og ressourceminimerende løsninger. Projektet konkluderer, at der bør nedsættes en permanent arbejdsgruppe for miljøvurdering i byggeriet med henblik på at revidere mål og anbefalinger, at kommunen bør udmelde overordnede mål for miljøindsatsen, og at kommunen bør udmelde anbefalinger om, hvilke miljøforanstaltninger der bør udgøre en miljømæssig standard i byfornyelsen.Læs publikation