Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 74/1996, 1997

Forundersøgelse - miljøstyring i grafisk branche

14-04-1997EVALUERING OG BEHOVSUNDERSØGELSE; Fordele ved miljøstyring : forudsætninger i branchen : bevæggrunde for det forebyggende miljøarbejde : effekterne af miljøstyring - fordele og ulemper : interne ressourcebesparelser - miljøarbejdets top 10; Virksomhedernes brug af netværket : erfaringer med brug af BST, Arbejdstilsynet : kommunens tilsynmedarbejder, GA konsulenter : samarbejdet med leverandørerne : relationen til kunderne : brugen af uddannelsessystemet : andre aktører i netværket; Erfaringer med den indledende miljøgennemgang : miljøgennemgangen som en proces : papir og kemi er de vigtigste områder : omfang og væsentlighed i beskrivelsen af miljørelationerne; Erfaringer med miljøstyringssystemet : vekselvirkningen med kvalitetsstyring og arbejdsmiljøstyring : inddragelse af medarbejdere : miljøkoordinatorens rolle : viden om lovgivningen : miljøstyring af leverandørrelationen : formidling; Dagbladenes arbejde med miljøproblematikken; Nogle bud på fremtidige indsatsområder; GRAFISK IDÉVÆRKSTED; Fælles kritikrunde; BRANCHEPAKKE; Information; Værktøjer; Netværksprojekt; Evaluering; Målgruppe; Forventede resultater; Resultatformidling og spredningseffektLæs publikation