Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 80/1996, 1997

Automatisk præcisionsstyring i ukrudtsbekæmpelsen

14-04-1997

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE; Ukrudtsharvning : redskaber : anvendelse og udbredelse : virkemåder : effektmæssige begrænsninger : blindharvning : almindelig harving : selektiv harvning; Radrensning : virkemekanismer : radrensning i rækkeafgrøder : radrensning i korn og andre radsåede afgrøder : radrensning suppleret med båndsprøjtning;

AUTOMATISK PRÆCISIONSSTYRING; Styring efter fixpunkter; Styring efter rækker; Præcision; Andre anvendelsesmuldiheder;

ØKONOMI OG TIDSFORBRUG - ET BEREGNINGSEKSEMPEL; Beregningsforudsætninger; Tidsforbrug; Merudgifter; Besparelser; Fortjeneste;

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR AUTOMATISK PRÆCISIONSSTYREDE REDSKABER TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE

Læs publikation