Miljøprojekt, 334, 1996
27-09-1996Den årlige produktion af uorganiske restprodukter er opgjort til ca. 5,3 mio ton og omfanget af jordtransporter til ca. 8,7 mio ton. Der er identificeret 37 restprodukter, hvis miljømæssige og anlægstekniske egenskaber er beskrevet. Der er foretaget en regional fordeling af produktionen. Umiddelbare afsætningsmuligheder inden for bygge- og anlægssektoren er beskrevet og tilhørende potentialer er opgjort til ca. 26 mio. ton. Den aktuelle disponering af de udvalgte restprodukter er beskrevet og genanvendelseprocenten er opgjort til ca. 70 %.Læs publikation