Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 46/1996

Miljørevision

18-09-1996Baggrund i : lovgivning : miljøtrenden; Udgangspunkt i EMAS; PROJEKTFORLØB; MILJØ OG MILJØSTYRING; INDLEDENDE MILJØGENNEMGANG; MILJØPROGRAMMETS UDFORMNING; Miljøprogram med miljømål og miljøpolitik; MILJØSTYRINGSSYSTEMET; MILJØREDEGØRELSEN; MILJØREVISION; MILJØVERIFIKATION; VERIFIKATORS AKKREDITERING; INTERN MILJØREVISION / -VERIFIKATION; Afdækning af konfliktproblemer i forbindelse med udførelse af den interne miljørevision i virksomhederne og den eksterne verifikations opgaver; CERTIFICERING; Certificering af virksomhederne; BS 7750 som midlertidig standard; EFFEKTRAPPORTERING; Virksomhedernes opfattelse af EMAS før og efter projektforløb; APPENDIX; Miljøredegørelse 1994. D. K. Plant ApS; Miljøredegørelse 1995. farstrup møbler asLæs publikation