Miljøprojekt, 336; Environmental project, 336, 1996

Methods for Screening Anaerobic Biodegradability and Toxicity of Organic Chemicals

02-09-1996

Den anaerobe bionedbrydning af 22 organiske stoffer blev undersøgt ved anvendelse af inokula fra spildevandsslam, en ferskvandssump og et marint sediment. 9 af stofferne nåede 75% mineralisering i spildevandsslam eller ferskvandssump, mens nedbrydningen var ringere i det marine sediment. Desuden beskrives giftigheden af 14 stoffer over for anaerobe processer. Der foreslås simple metoder til bestemmelse af organiske stoffers anaerobe nedbrydelighed og giftighed over for anaerobe bakterier.

Læs publikation