Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 57/1996

Forprojekt for etablering af Danmarks første økologiske hotel på Bornholm

04-09-1996Idegrundlag; Turisterhvervets finansieringsproblemer : Miljøcenter Bornholm; Forprojektets præmisser; Den "nære" konkurrencesituation : den "brede" konkurrencesituation; Sammenhæng med demonstrationsprojektet " Miljørigtig projektering"; MARKEDSUNDERSØGELSE; Det økologiske hotels målgruppekoncepter; Metode; Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt tyske børnefamilier; Resultater af telefoninterviews med kursusarrangører; Det danske : tyske : svenske kursus- og konferencemarked; Revideret metode; Resultater af 7 europæiske screeningsanalyser; Resultater fra det svenske ferierejsemarked; Resultater fra det tyske ferierejsemarked; Hotelbranchens vurdering af den nuværende efterspørgsel; BUDGET FOR DET ØKOLOGISKE HOTEL; Fundraising; DET GRØNNE REGNSKAB; Præsentation af hotellet; Miljøindsatser : indretning : produkter og ydelser : intern : ekstern kommunikation; Opgørelse af miljøpåvirkninger; Udbygning af det grønne regnskab med et overordnet miljøledelseskoncept for hoteller; PERSPEKTIVERING; Dokumentation af efterspørgsel efter "grønne turistprodukter"; Miljøguide(s); Miljørigtig projekteringLæs publikation