Miljøprojekt, 333, 1996

Erfaringer fra formidlingsprojektet "Entreprenørens Miljøguide"

12-09-1996"Entreprenørens Miljøguide" er et informationsmateriale om miljøledelse i entreprenørvirksomheder. Materialet er udarbejdet for entreprenørvirksomheder, der ønsker at indføre miljøledelse og skal betragtes som et værktøj til hjælp for at komme i gang med den udviklingsproces, som miljøledelse indebærer. Nærværende rapport evaluerer arbejdsprocessen i forbindelse med materialets udarbejdelse og videregiver de erfaringer, der herved er indvundet. Det har været intentionen, at rapporten skal kunne bruges af andre, der påtænker at udarbejde formidlingsmateriale.Læs publikation