Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Hovedrapport

04-09-1996INTRODUKTION TIL METODEBESKRIVELSE AF BYGGEELEMENTERS RESSOURCE- OG MILJØFORHOLD; Processer - livsforløb for byggeelementer; Ressourceforbrug - principper og forudsætninger; Miljøforhold - principper og forudsætninger; RESSOURCEPROFIL OG MILJØVURDERING - RESULTATERLæs publikation