Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 40/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 6

04-09-1996KONVENTIONELT BYGGERI; Beton : udvinding af råvarer; Tegl; produktion af tegl; Træ; produktion af træ (skovbrug); Stål; udvinding og oparbejdning af råmaterialer : fremstilling af jern/stål; DET GENANVENDTE HUS; Tilslagsmaterialer : nedrivning - tegl : nedrivning af beton : oparbejdning af tegl og beton; Genanvendt tegl : nedrivning : rensning af tegl - mursten : rensning af tegl - tagsten; Genanvendt træ; udtagning af træ - vinduer og gulvbrædder : forberedelse for udtagning af konstruktionstræ m.v. : rensning af træ - gulvstrøer og tagspær : afrensning af træ - vinduerLæs publikation