Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 5

04-09-1996Verdens energiforbrug; Miljøeffekter fra energiforbrug; Energiressourcer; AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER; Analyseniveau; Luftemissionsbidrag; Energiforbrugende processer i en bygnings livsforløb; Spild; Materialernes livscyklus; Dataindsamling; ENERGIANALYSE AF BYGNINGSELEMENTER; Tegl; Beton; Stål; Genanvendelse af vinduer; Gipsplader; Træ; Letbeton (porebeton)Læs publikation