Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 4

04-09-1996POTENTIELLE AFFALDSKILDER OG AFFALDSTYPER; Materialernes kvalitet; Materialernes emballering; ANVENDTE OPSAMLINGS- OG BORTSKAFFELSESMETODER; UNDERSØGELSE AF SPILDPRODUKTION; Metodik; Mængdeopgørelse, sammenligningsnormen; Kommentering; VURDERING AF FORSKELLE I AFHÆNDELSEN AF AFFALD FRA DET GENANVENDTE HUS OG SAMMENLIGNINGSNORMLæs publikation