Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 3

04-09-1996Støvkoncentration; Støjniveau; Ergonomi - belastning af bevægeapparatet; Generelle kommentarer : indretning af arbejdspladsen : organisation af arbejdet : sikkerhedsudstyr : nedrivning som besæftigelsesarbejde; LOVGRUNDLAG; REGISTRERINGS- OG MÅLEMETODE; Registreringsmetode; Målemetoder; prøveudtagning af luftbåret støv : målinger af linolie aerosol/dampe: måling af støj; ARBEJDSMILJØFORHOLD VED NEDRIVNING; Nedrivning af murværk : nedrivningsproces : arbejdsmiljøbelastning : nedbrydning af betonkonstruktion; Nedtagning af tegl; Udtagning af vinduer; Optagning af gulvbrædder; Forberedelse for udtagning af konstruktionstræ; ARBEJDSMILJØFORHOLD VED OPARBEJDNING; Knusning af beton og tegl : oparbejdningsproces : arbejdsmiljøbelastning; Rensning af tegl - mursten : renseproces; Rensning af tegl - tag; Afrensning af vinduer; afrensning af træ; ARBEJDSMILJØFORHOLD VED INDBYGNING AF GENANVENDTE MATERIALER; Knust beton- og tegltilslag; Opmuring med genanvendte mursten; Oplægning af genanvendte tegl på taget; Tagkonstruktion i genanvendt træ; Gulvstrøer i genanvendt træ; BILAG; Laboratorierapporter fra Miljø-kemi A/SLæs publikation