Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 2

04-09-1996KONSTRUKTIVE PRINCIPPER; bærende midterskillerum; BYGNINGSBASIS; Beton til fundamenter, kældervægge og dæk over kælder; Undermurring af gavl mod naboejendomme; PRIMÆRE BYGNINGSDELE; Vægelementer; Dækelementer; Udstøbning mellem Betonelementer; Opmuring af facader; Opmuring af indvendige skillevægge; Indvendige lette skillevægge; Tagkonsturktion; OVERFLADER; Tagbeklædning; KOMPLETTE BYGNINGSDELE; Depotrum; TrægulveLæs publikation