Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1996

Det genanvendte hus - renere teknologi : Bilagsrapport 1

04-09-1996

LIVSFORLØB FOR BYGGEELEMENTER; PRINCIPPER FOR RESSOURCEPROFIL; PRINCIPPER I MILJØVURDERINGSMETODE; Måldefinition; Screening og grovsortering; Klassifikation; KRITERIER TIL KLASSIFICERING; Arbejdsmiljø; Indeklima; Ydre miljø

Læs publikation