Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1996

Brancheorientering for lak- og farveindustrien

12-09-1996Den samlede produktion af lak og farve var i 1994 ca. 140000 tons. Heraf var ca. 75% baseret på organiske opløsningsmidler. Brancheorienteringens anbefalinger er resultatet af 8 cases. Konklusioner fra casene viser, at der er behov for en indsats over for emissioner af organiske opløsningsmidler, reduktion af specielt kemikalieaffald samt at substituere en række kemiske stoffer med mindre belastende. Rengøring med vand og kontinuert produktion samt automatisk dosering kan ligeledes forbedre miljøet.Læs publikation