Miljøprojekt, 337; Environmental project, 337, 1996

Activated Sludge Biodegradability Simulation Test

02-09-1996

Rapporten omhandler en ny test til simulering af organiske kemikaliers bionedbrydelighed i spildevandsanlæg af aktiveret slam-typen. Metoden simulerer situationen, hvor kemikalierne forekommer som mikroforureninger i koncentrationer på mikro-g/L niveau. Ud over en bionedbrydnings karakterisering fås data for kinetiske nedbrydningsrater, som er nøgleparametre ved risikovurderinger af kemiske stoffer. Metoden har her været anvendt på stofferne acetat, anilin, 4-kloranilin og pentaklorphenol.

Læs publikation