Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 64/1996

Vaskbare tekstiler til habitter

18-10-1996

AFDÆKNING OG VURDERING AF ALTERNATIVER; Afdækning og vurdering af indlægsstoffer; Konklusion af afdækning og vurdering af alternativer;

FORSØG MED ALTERNATIVE PRODUKTER OG PRODUKTIONSFORMER; Materialevalg; Afprøvning af vaskbarheden i vand af alternative textilprodukter;

FULDSKALAFORSØG; Materialevalg;

BILAGSOVERSIGT; Vaskemetoder; Eksempel på oversigtsskema over materialeindhold; Oversigtsskema over konstruktion og materialeindhold for de behandlede jakker; Vaskeresultater af : stofkvaliteter : fibermaterialer; Konstruktionens indflydelse på dimensionsændring; Vaskemetodens indflydelse på dimensionsstabiliteten; Kontrolmåleskema

Læs publikation