Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1996

Rådets årsberetning 1995

03-10-1996Rådet har i 1995 behandlet 104 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 59 ansøgninger om tilskud til affalds-/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 51,9 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 17,9 mio. kr. til affalds-/genanvendelsesprojekter. Desuden blev der bevilget 33,5 mio kr. i tilskud under programmet for rådgivning om miljøspørgsmål og arbejdsmiljø til mindre virksomheder. Projekterne omfatter bl. a. miljøstyring, renere teknologisamarbejde mellem myndigheder og virksomheder, databehandling, erhvervsaffald og arbejdsmiljø.Læs publikation