Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 60/1996

Omlægning til økologisk fødevareforbrug i det offentlige

14-10-1996

SKITSE TIL EN GENEREL MODEL FOR OMLÆGNING; Modellens mål; Styring og samarbejde; Bindeled og fællesfunktioner; Lokal produktion og forarbejdning; Affaldssystem; STATUS I FREDERICIA KOMMUNE; Beslutningsprocessen; Organisering; Konkrete aktiviteter : registrering af forbrug : beskrivelse af "bløde" aktiviteter : beskrivelse af "hårde" aktiviteter; HANDLINGSPLAN I FREDERICIA KOMMUNE; Bindeled og sekretariat; Lokal produktion af økologiske fødevarer; Distribution og indkøb; Lager og opbevaring; Udbygning af affaldssystemet; Uddannelsesaktiviteter; Information; Samarbejde/opgaveløsnig/følgegrupper; 100% omlægning af 1 plejehjemskøkken; STATUS I ALBERTSLUND KOMMUNE; Beslutningsprocessen; Organisering; Konkrete aktiviteter : kortlægning af forsyningsbehov og ressourcer; HANDLINGSPLAN I ALBERTSLUND KOMMUNE; Etablering af arbejdsgruppe; Indkøb og distribution; Lokal produktion : udnyttelse af kommunale arealer : dyrkning af arealer i de enkelte institutioner : kontakt til økologiske landmænd; FORSLAG TIL HOVEDPROJEKT; HOVEDPROJEKTETS SKÆBNE

Læs publikation