Miljøprojekt, 338, 1996

Miljøvenlige komfurer og ovne

04-10-1996

Over 150000 danske familier skifter hvert år deres komfur ud med et nyt. Samtidig skal de gamle komfurer bortskaffes. Dette giver en affaldsmængde på 7500 tons, hvoraf hovedparten bliver genanvendt. Den største miljøbelastning ved madlavning vurderes til at være brugen af komfurerne, idet hver familie bruger 400-600 kWh om året hertil. Dette energiforbrug kræver afbrænding af fossile brændsler, hvilket igen medfører bidrag til globale, regionale og lokale miljø- og sundhedsbelastninger.

Læs publikation