Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 19; Pesticides Research,19, 1996

Influence of Non-spraying on Parasitoids

06-10-1996

Snyltehvepsefaunaen er blevet studeret i pesticidsprøjtede og -usprøjtede parceller i kornmarker. De få dominerende arter tilknyttet bladlus eller galmyg var øjensynligt enten ufølsomme over for behandlingen eller aftog i antal på usprøjtede arealer. De mindre dominerende arter var mere hyppige på usprøjtede arealer, og der var generelt flere snyltehvepsearter på de usprøjtede arealer. Det er sandsynligt, at snyltehvepsefaunaen afspejler effekter på leddyrfaunaen generelt.

Læs publikation