Miljøprojekt, 339, 1996

VOC-reduktion i grafisk industri

01-11-1996Den grafiske industri indgik i 1995 en aftale med miljø- og energiministeren om at nedbringe emissionen af flygtige organiske opløsningsmidler med 58% i år 2000 i forhold til emissionen i 1988. Denne publikation oplyser om de eksisterende tekniske løsninger, som er en forudsætning for, at branchen kan opfylde aftalens målsætning.Læs publikation